Op zoek naar wat is recidief depressie?

 
wat is recidief depressie
 
1 Psychotherapie bij patienten met een chronische of recidiverende depressie method. ver Advaita Centrum.
Hoewel vaak gedacht wordt dat een combinatie van meerdere interventietechnieken om depressieve klachten aan te pakken effectiever dan een enkelvoudige interventie is dit in algemene zin niet aangetoond Blom et al 2000. Beperken we ons tot de patientengroepen met een recidiverende depressie of een chronische depressie dan zou het verhaal mogelijk toch anders kunnen liggen. Patienten met een recidiverende depressie zijn steeds minder afhankelijk van externe factoren om weer terug te vallen zie boven bij de littekenhypothese. Dit maakt het voor psychotherapeuten vaak moeilijk om een aangrijpingspunt te vinden voor de behandeling. Behoudens de mindfullness based cognitieve therapy lijkt een behandeling die alleen bestaat uit psychotherapie vooralsnog te weinig te beschermen tegen terugval. Dit werd onder andere bevestigd door een langdurige studie waarin patienten met een recidiverende depressie die drie jaar werden behandeld in vijf verschillende behandelcondities Frank.
wat is recidief depressie
Zoon is zeer spiritueel - kan dat recidief psychose zijn? eSpreekuur Psychosenet.
Vragen over behandeling. Wat kun je doen voor de ander en jezelf? KOPP - Kinderen van Ouders met. Vragen van naasten. Nieuw op PsychoseNet! Antipsychotica Bijwerkingen Keuzetool. Visie van PsychoseNet op mentaal lijden. Over Jim van Os. Vacature: Blogredacteur vrijwillig. Direct hulp nodig. Go to PsychosisNet.com. Ga naar PsychoseNet.be. Psychose en behandeling. Psychose en herstel. Hulp en herstel. Antipsychotica Bijwerkingen Keuzetool. Zoon is zeer spiritueel - kan dat recidief psychose zijn?
wat is recidief depressie
Bipolaire stoornis Diagnose GGZ Routeplanner.
Bij de behandeling van bipolaire stoornissen is psycho-educatie een effectieve interventie gebleken ter bevordering van therapietrouw en ter voorkoming of beperking van het aantal recidieven. Een essentieel onderdeel van voorlichting is het leren herkennen van vroege symptomen. Deze vroege symptomen treden gemiddeld twee tot drie weken voor een recidief van een depressie of manie op.
Het langetermijnbeloop van depressie bij patiënten in de open bevolking en de huisartspraktijk Huisarts Wetenschap.
Wat is nieuw? Er is slechts weinig onderzoek in de eerste lijn gedaan naar het beloop van depressie. Dit systematisch literatuuronderzoek wijst op een gunstiger prognose dan in de tweede lijn. Dertig tot veertig procent van de patiënten krijgt een recidief binnen een periode van vijf tot tien jaar.
Zorgstandaard vindt geen aansluiting bij wat patiënt nodig heeft GGZ Totaal.
Zorgstandaard vindt geen aansluiting bij wat patiënt nodig heeft. Door: Stijn Ekkers. Evidence-based depressie-interventies: beperkt effect en nauwelijks vanuit patiëntenperspectief. In het februarinummer dit jaar van het Tijdschrift Voor Psychiatrie stonden liefst vier artikelen over depressie. Twee gingen over de behandeling van bipolaire depressie: over het belang van gedeelde besluitvorming, en het niet herkennen van bipolariteit. Eén over de nieuwe zorgstandaard Depressieve stoornissen en een proefschriftartikel over zelfmanagement vanuit patiëntenperspectief. De ernst van de aandoening is bekend: wereldwijd vierde oorzaak ziektelast, verantwoordelijk voor 12% van years lived with disablity, de kans op een recidief van meer dan 50% unipolaire depressie, een suïciderisico van 15-20% bipolaire depressie.
Recidiefpreventie bij patiënten met een depressieve stoornis in de eerste lijn blijft moeilijk Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
De recidiefkans wordt geschat op 80-90 over een periode van 15 jaar. De laatste jaren is er veel aandacht voor het ontwikkelen van programma's' gericht op recidiefpreventie. Katon et al. verrichtten een gerandomiseerd onderzoek naar het effect van een dergelijk programma ten opzichte van de standaardbehandeling, bij depressieve patiënten met een hoog recidiefrisico. 1 De uitkomstmaten waren de therapietrouw, het beloop van de depressieve klachten en het optreden van een recidief. Het onderzoek werd uitgevoerd in de eerste lijn. Het onderzochte preventieprogramma bestond uit psycho-educatie, 2 bezoeken aan een depressiedeskundige, 3 aanvullende telefonische gesprekken en 4 persoonlijke brieven. In deze brieven werd feedback gegeven over het beloop van de depressieve klachten en over de medicatietrouw en werd gewaarschuwd bij vroege signalen van een recidief. Geïncludeerd werden depressieve patiënten die gedurende 8 weken succesvol met een antidepressivum waren behandeld. Tevens diende er een verhoogd recidiefrisico te zijn, geoperationaliseerd als het doorgemaakt hebben van tenminste 3 eerdere depressieve episoden of een partieel herstel van de depressie met restsymptomen.
Zelfhulp om terugval in een depressie te voorkomen Huisarts Wetenschap.
PCT is dus zeker effectief bij de preventie van een depressie, maar niet bij iedereen. De incidentie van een recidief depressie was zelfs iets hoger dan we verwachtten op basis van eerder onderzoek. 15 Een mogelijke oorzaak is dat de deelnemers bij aanvang van ons onderzoek meer residuele depressieve symptomen hadden dan in eerder onderzoek, waardoor de a-priorikans op terugval hoger was.
Nurse Academy GGZ inkijkexemplaar by Prelum - Issuu. Issuu. Search and overview. Search and overview. Liked. Unliked. Issuu.
Nurse Academy GGZ is een nieuwe vorm van leren. Het combineert actuele vakinformatie in een tijdschrift met het gemak van eLearning. Follow this publisher - current follower count: 73. Just for you. Connecting content to people. Company - About us.
Depressie - GGZ Groep.
Deze vorm van therapie kan goed bij depressieve klachten worden toegepast. Het biedt een goed alternatief voor behandeling met medicijnen. Cognitieve gedragstherapie pakt het probleem aan bij de bron en bestrijdt niet alleen de symptomen. Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat het niet de situatie zelf is dat tot bepaalde gevoelens en gedragingen leidt, maar dat dit wordt veroorzaakt door de interpretatie van die situaties. Oftewel; iemand zijn gedachten cognities over een bepaalde gebeurtenis. Deze interpretaties en denkpatronen kunnen leiden tot depressieve gevoelens. Vaak komen ze onbewust en automatisch en lijkt het depressieve gevoel vanuit het niets te ontstaan. Tijdens de cognitieve gedragstherapie worden de denkpatronen die verband houden met de depressie in kaart gebracht. Er wordt geleerd zich bewust te worden van de negatieve gedachten. Vervolgens wordt geleerd om deze gedachten af te wegen en te beoordelen of de gedachten wel terecht en passend zijn voor de situatie. Zo kan het zijn dat er een heel andere kijk op dingen ontstaat. Dit kan weer leiden tot minder depressieve gevoelens.

Contacteer ons