Op zoek naar wat is een manische depressie?

 
wat is een manische depressie
 
Bipolaire stoornis Radboudumc.
print pagina deel pagina. Wat is een bipolaire stoornis? Een bipolaire stoornis of manisch-depressieve stoornis kenmerkt zich door voorkomen van tegenovergestelde stemmingen. Depressieve periodes met ernstige somberheid en verlies van plezier en interesse in het leven worden afgewisseld met een uitgelaten of prikkelbare stemming en sterk verhoogde activiteit. Deze sterk wisselende stemmingen kunnen enkele uren, maar ook enkele dagen of langer aanhouden. Door de extreme stemmingstoestanden kan het vermogen om situaties te beoordelen verstoord raken. Soms kan dit zelfs leiden tot onverantwoorde acties. Hypomanie en andere varianten. Bij een lichte vorm van manie spreken we van hypomanie. De problemen die zich tijdens de hypomane fase voordoen, zijn meestal minder groot. Hoe de stoornis zich precies uit, verschilt per persoon. De een heeft meer last van depressie en de ander meer van hypomanische fases. Deze perioden wisselen zich af met perioden waarin de stemming normaal is. Ook wanneer er alleen sprake is van manische of hypomane periodes, zonder depressies, noemen we dit een manisch-depressieve stoornis.
wat is een manische depressie
De bipolaire stoornis: een beknopt overzicht - KenBiS.
de borderline stoornis anderzijds, is de diagnose bipolaire stoornis in de klinische praktijk soms moeilijk te stellen. Dit gebeurt niet zelden pas jaren na het optreden van de eerste klachten en verschijnselen. Bij de bipolaire stoornis wisselen symptomatische perioden stemmingsepisoden en symptoomvrije intervallen elkaar af. Stemmingsepisoden kunnen manisch, hypomanisch, depressief of gemengd zijn. De ernst van deze episoden kan variëren van licht, waarbij de afgrenzing met normale opgewektheid en somberheid slechts gradueel is, tot zeer ernstig, waarbij er ook psychotische verschijnselen kunnen optreden. De episoden kunnen jaren uiteenliggen of elkaar zodanig snel opvolgen dat er niet of nauwelijks nog sprake is van een tussenliggend herstel rapid cycling. De bipolaire stoornis komt in allerlei varianten voor; er wordt wel gesproken van het bipolaire spectrum. Naast de klassieke bipolaire I stoornis depressie en manie bestaat de bipolaire II stoornis depressie met hypomanie en de cyclothymie frequent optredende perioden van depressieve en hypomane verschijnselen. Een manische episode wordt gekenmerkt door een aanhoudend verhoogde eufore of prikkelbare dysfore stemming.
mindfulnessoefeningen
ePsychiater Bipolaire stoornis Manisch depressief.
Praat over en doet van alles en nog wat en kan zich eigenlijk nergens langer dan enkele ogenblikken op richten. Uiteindelijk is de patiënt nergens meer mee bezig en is er geen doelgerichte activiteit meer mogelijk. Teveel geld uitgeven en flirten zijn vaak de eerste tekenen van manische ontremming, veel onveilige seks met wisselende partners is duidelijk gevaarlijk, maar ook jezelf niet meer verzorgen, niet meer eten en drinken kan gevaarlijk worden. Iemand die telkens vreemden aanspreekt, anderen s nachts op gaat bellen, opdringerig wordt is bezig manisch te worden. In een later stadium is er geen controle meer over agressief gedrag en seksuele impulsen. Weinig slaap nodig. Van 5-6 uur per nacht geleidelijk steeds minder slaap nodig hebben. Uiteindelijk helemaal niet meer slapen en maar doorgaan. Ongeveer 150.000 Nederlanders lijden aan de bipolaire stoornis. Het komt ongeveer evenveel voor bij vrouwen als bij mannen. Manische en depressieve periodes volgen elkaar gedurende het leven steeds vaker op. De eerste manische of depressieve periode ontstaat meestal tussen 20e en 40e levensjaar. 15% van de patiënten pleegt zelfmoord tijdens depressie.
Bipolaire stoornis - www.vaktherapie.nl.
De vaktherapeut zal eerst zo goed mogelijk in kaart brengen welke klachten je precies hebt bij de bipolaire stoornis: heb je meer depressieve of juist manische periodes en hoe snel wisselen deze stemmingen zich af? De vaktherapie bij een bipolaire stoornis gaat vaak samen met medicatie om je stemmingen meer in balans te brengen. Vaktherapie kan individueel of in groepen worden aangeboden. Het lotgenotencontact en ervaringsverhalen horen, is vaak van grote meerwaarde. Omdat het beloop van een bipolaire stoornis per persoon zo verschillend kan zijn, kan ook de behandelduur erg uiteenlopen. Wanneer is vaktherapie niet geschikt? Wanneer u ernstig verward of angstig bent door waandenkbeelden of een beginnende psychose, is vaktherapie nog niet geschikt. Herken je jezelf of een naaste in bovenstaand verhaal? Kan vaktherapie iets voor jou betekenen? Zoek hier een vaktherapeut in jouw buurt. Wil je weten of jouw zorgverzekering vaktherapie vergoedt, kijk dan hier. Kijk ook eens op de website van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen: http://www.vmdb.nl: of bekijk het filmpje op YouTube van Psychose.net over psychosegevoeligheid, manie en depressie.
Bipolaire stoornis - Wikipedia.
2.1 Hypo manische episode. 2.2 Manische episode. 2.3 Depressieve episode. 2.4 Gemengde episode. 3.1 Medicamenteuze behandeling. 3.2 Overige behandelingen. 3.3 Voorlichting en zelfzorg. 5.5 Object- verliestheoretisch. 5.6 Verstoorde ontwikkeling. 5.7 Drugs en alcohol. 5.8 Verdere mogelijke oorzaken. 6 Zie ook. Jantje huilt en Jantje lacht. ICD-10 F 31. ICD-9 296.0, 296.1, 296.4, 296.5, 296.6, 296.7, 296.8. OMIM 125480 309200. Een bipolaire stoornis, eerder manisch-depressieve stoornis of manisch-depressiviteit genoemd, is een chronische, psychische stoornis die wordt gekenmerkt door wisselende stemmingen, dan weer manie of een lichtere hypomanische gemoedstoestand, dan weer depressief.
Manie Apotheek.nl.
Wat is manie? Manie is een periode van overdreven opgewektheid, waarbij men de realiteit uit het oog verliest. Soms kunnen ingrijpende gebeurtenissen, zoals een bevalling of het overlijden van een naaste, een manie uitlokken. Vaak worden perioden van manie afgewisseld met perioden van depressie. Dan is er sprake van een manische depressie, ook wel bipolaire stoornis genoemd. Een manische depressie wordt vooral veroorzaakt door erfelijke aanleg.
Manisch-depressieve stoornis Buro3o.
Wat heb ik? Hoe krijg ik hulp? Diagnostiek bij Buro3o. Geef uw mening. De 3 Bs. De manisch-depressieve stoornis is een stemmingsstoornis die bij ongeveer twee procent van de bevolking voorkomt. Soms wordt deze stoornis ook wel bipolaire stoornis genoemd, vanwege het tweepolige karakter ervan. Met de stemming kan het beide kanten op, de depressieve maar ook de manische kant. Bij een depressie staat een sombere of vlakke stemming voorop.
Even bijpraten met Judith Homberg - ZonMw.
Even bijpraten met Judith Homberg. Wat gebeurt er in de hersenen bij de switch van depressie naar manie bipolaire stoornis? Deel deze pagina. Delen op LinkedIn. Delen op Twitter. Delen op Facebook. Delen via WhatsApp. Delen via e-mail. Judith Homberg is coördinator van een groot Europees project UNMET naar bipolaire stoornis. 'In' dit project onderzoeken we wat er gebeurt in de hersenen bij mensen met een bipolaire stoornis. Zo is het niet duidelijk wanneer een depressieve fase overgaat in een manische periode.'.'
Stemmingsstoornis.
Bij een lichte vorm van manie spreken we van hypomanie. De problemen die zich tijdens de manische fase voordoen, zijn meestal minder groot. Hoe de stoornis zich precies uit, verschilt per persoon. De een heeft meer last van depressie en de ander meer van manische fases. Deze perioden wisselen zich af met perioden waarin de stemming normaal is. Ook wanneer er alleen sprake is van manische of hypomane periodes, zonder depressies, noemen we dit een manisch-depressieve stoornis. De extreem wisselende stemmingen veroorzaken vaak problemen bij het functioneren, bijvoorbeeld thuis en op het werk. Iemand met manie wordt vaak niet begrepen door anderen. Die zien plotseling heel ander gedrag en kunnen dat niet goed plaatsen.

Contacteer ons