Op zoek naar behandelen?

 
behandelen
 
arts weigert behandeling.
Wanneer mag een arts behandeling weigeren? Elke arts is verplicht om goede zorg te geven. Dit staat in de Nederlandse artseneed en in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst WGBO. Een arts moet iemand die ziek is in principe behandelen.
behandelen
Korter behandelen of efficiënter behandelen? Tijdschrift voor Gedragstherapie.
In this article, we discuss aspects of the treatment process, such as waiting lists, referrals, expectation management, and difficulties in terminating therapy. We give some suggestions on how to improve the treatment process and the way it is organized. psychotherapie kortdurend efficiënt behandelen organisatie psychologische behandeling ggz.
burn out behandelen
Behandeling.
En ten derde moeten de naasten van de patiënt begeleiding krijgen, zodat ze weten hoe ze met de situatie om moeten gaan. Behandeling van de uitlokkende factoren. Als iemand een delier krijgt, gaat de arts eerst op zoek naar de uitlokkende factoren.
Synoniemen van behandelen; ander woord voor behandelen - synoniemen.net.
bedienen, behandelen, bestieren, dirigeren, geleiden, loodsen, manoeuvreren, navigeren, rijden regelen ww.: behandelen, beklinken, bepalen, besturen, regisseren, vaststellen aanpakken ww.: behandelen, omspringen met, onder handen nemen, ondernemen verzorgen ww.: behandelen, helpen, onderhouden, soigneren, verplegen belichten ww.: behandelen, benaderen, uiteenzetten, verduidelijken bejegenen ww.:
Borstkanker - Niet behandelen - Richtlijn - Richtlijnendatabase.
Borstkanker - Niet behandelen. Omdat de prognose van vrouwen met DCIS uitstekend is en minimaal of niet afhankelijk is van de gegeven behandeling, wordt een deel van deze vrouwen overbehandeld met het huidige beleid. Een groot deel van de met name graad 1 en 2 DCIS laesies zal onbehandeld nooit uitgroeien tot een invasief carcinoom Groen 2017.
Reumatoïde artritis - oorzaken en behandeling - UMC Utrecht.
Reumatologen van het UMC Utrecht brengen met nieuw onderzoek de oorzaken van moeilijk te behandelen reumatoïde artritis in kaart. In Nederland hebben ongeveer 260.000 mensen reumatoïde artritis. Het UMC Utrecht ziet jaarlijks 1200 patiënten met reumatoïde artritis, waarvan naar schatting ongeveer 100-200 met een moeilijk te behandelen vorm.
Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Advies Gezondheidsraad.
Dat is de kern van het advies Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid dat de Gezondheidsraad vandaag uitbrengt in antwoord op een adviesaanvraag van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zijn collega van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Download 'Dossier' Beoordelen, behandelen, begeleiden.
Orthopedische klachten behandelen - Bravis ziekenhuis.
U bevindt zich hier.: Orthopedische klachten behandelen. Orthopedische klachten behandelen. De orthopeed onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten met aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Denk dan aan slijtages aan heupen, schouders en knieën artrose, scoliose, gescheurde meniscussen en kruisbanden en slijmbeurs- of peesontstekingen.
Behandelen van gewassen - Kenniscentrum InfoMil.
Behandelen van gewassen. De activiteit omvat het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het behandelen van gewassen. Onder behandelen wordt verstaan het transporteren, sorteren, spoelen, wassen, dompelen van gewassen. Ook het afvalwater wat ontstaat bij het spoelen van fusten en verpakkingen is onder deze paragraaf gebracht.

Contacteer ons