Meer resultaten voor tabakswet

 
tabakswet
 
Memorie van toelichting Wijziging van de Tabakswet Parlementaire monitor.
Voor de instellingen, diensten en bedrijven die door de Staat en de openbare lichamen worden beheerd en voor de categorien van inrichtingen die bij algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 11, eerste lid, van de Tabakswet zijn aangewezen, geldt ingevolge artikel 10, eerste lid, van de Tabakswet al sinds 1 januari 1990 dat de werkzaamheden daarin moeten kunnen worden verricht zonder dat daarbij hinder van het gebruik van tabaksproducten wordt ondervonden.
fortis
Wet van 26 april 2016 tot wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks en aanverwante producten.
In het eerste lid wordt artikel 13, eerste lid, van de Tabakswet vervangen door: artikel 13, eerste lid, van de Tabaks en rookwarenwet. In het vierde lid wordt Artikel 11b, tweede lid, van de Tabakswet vervangen door: Artikel 11b, tweede lid, van de Tabaks en rookwarenwet.
kredieten samenvoegen
Tabakswet Vrijwilligerswerk.
De boete is een zogenaamde bestuurlijke boete, wat betekent dat deze niet door de rechter maar door de minister van Volksgezondheid wordt opgelegd. Hier vindt u meer informatie over de achtergrond van de Tabakswet. Meer informatie over de Tabakswet. Meer informatie over roken en de wet.
ontstopper wc
Wetboek-online.nl Tabakswet.
Deze wet kan worden aangehaald als: Tabakswet. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
congres hotel leuven
Tabakswet 3 definities Encyclo.
SpellingJuist gespeld: tabakswet komt voor in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 2 definities op Encyc. Gevonden op http//www.woorden.org/woord/tabakswet.: De Tabakswet is een Nederlandse wet waarmee de overheid in staat is om maatregelen te nemen ter beperking van het tabaksgebruik zoals vooral het roken van tabak.
Tabaks en rookwarenwet Wikipedia.
Portaal Mens maatschappij. De Tabaks en rookwarenwet tot 20 mei 2016: Tabakswet is een Nederlandse wet in formele zin waarmee de overheid in staat is om maatregelen te nemen ter beperking van het tabaksgebruik zoals vooral het roken van tabak.
De tabakswet Belgisch Antigifcentrum.
Home Koolstofmonoxide CO: juridische aspecten De tabakswet. In het kader van CO-intoxicatie is deze wet belangrijk omdat de correcte toepassing ervan de intoxicaties in shishabars kan voorkomen. Als de waterpijp wordt gerookt in bar of een café is de tabakswetgeving van toepassing.
Tabakswet 2013 De Nationale Assemblée.
Media en Documentatie. Wetten na 2005. Geldende teksten t/m 2005. Wetten na 2005. Wijzigingen na 2005. Overzicht goedgekeurde en gepubliceerde wetten 2010 2018. WET van 20 februari 2013, houdende regels ter beperking van het gebruik van tabak en tabaksproducten Tabakswet.
NVWA: Nieuwe sancties Tabakswet per 1 juli 2017.
Vul een zoekterm van minstens twee karakters in. NVWA: Nieuwe sancties Tabakswet per 1 juli 2017. Per 1 juli 2017 hanteert de NVWA een nieuw sanctiebeleid voor de Tabakswet. Alle bedrijven die tabak en elektronische sigaretten aanbieden, worden gecontroleerd op het juist hanteren van de regels voor de verkoop en op het reclame en sponsoringsverbod.

Contacteer ons