Meer resultaten voor tabakswet

 
tabakswet
 
Besluit uitvoering Tabakswet.
Het verbod op bedrijfsmatige verstrekking van tabaksproducten aan particulieren voor de instellingen, diensten en bedrijven, die door de Staat of andere openbare lichamen worden beheerd, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Tabakswet geldt niet in justitiële inrichtingen als bedoeld in.:
De tabakswet Belgisch Antigifcentrum.
Home Koolstofmonoxide CO: juridische aspecten De tabakswet. In het kader van CO-intoxicatie is deze wet belangrijk omdat de correcte toepassing ervan de intoxicaties in shishabars kan voorkomen. Als de waterpijp wordt gerookt in bar of een café is de tabakswetgeving van toepassing.
Stap dichter bij strengere tabakswet De Standaard.
07/10/2013 Europees Parlement stemt morgen na zware campagne tabakslobby. Tot de laatste dag lobbyen en lunchen tegen strengere tabakswet. In een ongeziene lobbycampagne heeft Philip Morris International 15, miljoen euro besteed om een nieuwe tabaksrichtlijn af te zwakken. De europarlements-leden moeten dinsdag kleur bekennen.
Wetboek-online.nl Tabakswet.
Deze wet kan worden aangehaald als: Tabakswet. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Art. 10 Artikel 10 Tabaks en rookwarenwet: Maxius.nl voorheen Lexius.nl.
De verplichting, bedoeld in het eerste lid, onder e, prevaleert als de hoedanigheid van exploitant van een horeca-inrichting samenvalt met een andere hoedanigheid als bedoeld in dit artikel. Tot het treffen van de krachtens het tweede lid gestelde maatregelen zijn verplicht de bij die algemene maatregel van bestuur aangewezen personen of organen.
Delpher Boeken.
Gevonden in dit boek. Geen zoekvraag opgegeven. Zoeken in dit boek. Bladeren door dit boek. Ga naar paginanummer totaal 0 pagina / 0. Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar. Opties voor uitsnede. Download als plaatje jpg. Download als tekstbestand txt.
Roken ontmoedigen door nieuwe regels Roken Rijksoverheid.nl.
Op 20 mei 2016 is de Tabakswet gewijzigd en zijn er nieuwe regels. De naam van de wet is toen veranderd in Tabaks en rookwarenwet. De belangrijkste veranderingen gaan over.: ingrediënten en emissies van tabaksproducten.; etiketten en verpakkingen van tabaksproducten, kruidenrookproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen.;
Tabakswet.
displayban 35 fctc 94 gezondheidsschade 73 heat not burn 34 heatstick 41 inperking verkooppunten 30 jeugd 71 leeftijdsgrens 30 lobby 46 lobbyist 69 lobbyist van de maand 34 marketing 33 misleiding 60 onderzoek 100 philip morris 86 politiek 131 preventie 32 Preventieakkoord 40 rechtszaak 83 reclameverbod 37 roken 34 rookpreventie 61 rookverslaving 71 rookvrije generatie 30 sjoemelsigaretten 36 tabaksdisplay 35 tabaksfabrikanten 40 tabaksindustrie 261 tabaksinvestering 34 tabakslobby 158 tabaksontmoediging 153 tabaksreclame 49 Tabakswet 44 alle tags.
Rokeninfo.nl Wie controleert of de Tabakswet word nageleefd?
Bel, mail of chat. Tabakswet Ingestuurd op. Wie controleert of de Tabakswet word nageleefd? De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA houdt toezicht op de handhaving van de Tabakswet. Dat betekent dat de NVWA controleert of bedrijven zich aan deze wetten houden.

Contacteer ons